Đảng uỷ Trường ban hành Nghị quyết chuyên đề hướng tới kỷ niệm 60 năm hình thành và phát triển Trường.

Ngày 30-7-2013, Đảng uỷ Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM đã ban hành  Nghị quyết chuyên đề hướng tới kỷ niệm 60 năm hình thành và phát triển Trường ĐHKHXH-NV với nhiều nội dung quan trọng. Website Đảng uỷ Trường xin đăng tải toàn văn nội dung Nghị quyết.

 

Nghị quyết khẳng định: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHKHXH&NV) có lịch sử gần 60 năm hình thành và phát triển, với tiền thân là Trường Đại học Văn khoa (1/3/1957) thuộc Viện Đại học Sài Gòn. Từ năm 1976 đến năm 1996, Trường trở thành bộ phận các ngành KHXH&NV trong Trường Đại học Tổng Hợp TP.HCM. Từ năm 1996 đến nay Trường mang tên Trường ĐHKHXH&NV và là một thành viên trong hệ thống Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM). Trên nửa thế kỷ hình thành và phát triển, Nhà trường đã có những đóng góp hết sức to lớn đối với nền giáo dục Việt Nam, lịch sử đấu tranh cách mạng và công cuộc xây dựng đất nước; khẳng định vững chắc vị trí của Nhà trường trong sự tin yêu của nhân dân cả nước.

Hiện nay,Trường là một trong hai trung tâm đào tạo và nghiên cứu về KHXH&NV lớn nhất của Việt Nam và đang nỗ lực thực hiện Kế hoạch chiến lược 2011-2015, theo hướng “chuẩn hoá, hiện đại hoá, chủ động hội nhập quốc tế” , để đến năm 2020 thật sự trở thành một đại học nghiên cứu hàng đầu của Việt Nam về KHXH&NV, có bản sắc độc đáo riêng và có vai trò quan trọng trong mạng lưới đại học của khu vực Đông Nam Á.

Nhằm nhìn lại 60 năm hình thành và phát triển, tổng kết các thành tựu, đúc kết những giá trị mà Nhà trường đã cống hiến cho sự tiến bộ xã hội, từ đó hun đúc niềm tin, lòng tự hào và ý thức trách nhiệm của toàn thể cán bộ, viên chức, giảng viên, học viên, sinh viên đối với sự nghiệp xây dựng Nhà trường lên tầm cao mới; xây dựng một môi trường văn hoá nhân văn, được bắt rễ sâu từ những tinh hoa văn hoá truyền thống dân tộc và thời đại, với những điều kiện vật chất và tinh thần tốt nhất có thể để người trí thức sáng tạo và cống hiến.
Để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thành công một mảng hoạt động quan trọng, có ý nghĩa to lớn trong lịch sử hình thành và phát triển của Nhà trường Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn ban hành Nghị quyết chuyên đề hướng tới kỷ niệm 60 năm hình thành và phát triển Trường ĐHKHXH-NV.

Các nội dung chủ yếu của Nghị quyết bao gồm:
Thứ nhất, tổng kết lịch sử 60 năm hình thành và phát triển của Nhà trường: Biên soạn và xuất bản sách lịch sử 60 năm hình thành và phát triển của Nhà trường qua các thời kỳ Văn khoa – Tổng hợp – Xã hội Nhân văn; Xây dựng phòng Truyền thống Trường, ghi dấu những thành tựu, tôn vinh những giá trị, những đóng góp tiêu biểu của các cá nhân, tập thể của Nhà trường; Xây dựng khu kỷ niệm Phong trào học sinh, sinh viên yêu nước của Nhà trường qua hai cuộc kháng chiến chống xâm lược.Trường ĐH KHXH&NV những năm 1990. Ảnh tư liệu

Thứ hai,
tổng kết các thành tựu, đóng góp của Nhà trường về đào tạo và nghiên cứu khoa học.
Nêu bật những thành tích tiêu biểu của Nhà trường đối với nền giáo dục đại học của nước nhà, những đóng góp to lớn về nguồn nhân lực cho sự phát triển xã hội, nhất là nêu bật những thành công, thành đạt của những cựu sinh viên, cựu giáo chức tiêu biểu của Nhà trường.
Thống kê, phân loại các công trình NCKH, các giải thưởng NCKH của tập thể, cá nhân trong Trường. Làm rõ những đóng góp có giá trị về khoa học và thực tiễn, từ đó có những hình thức vinh danh tương xứng.

Thứ ba, tổ chức không gian cảnh quan lịch sử-mỹ thuật trong không gian đại học của Trường ở hai cơ sở, nhằm làm cho không gian đại học của Nhà trường trở nên hấp dẫn, đẹp hơn bằng những tác phẩm mỹ thuật (tượng, phù điêu…), hồ nước, cây xanh...

Thứ tư, xây dựng, ban hành bộ tiêu chí về văn hoá ứng xử của cán bộ - giảng viên, sinh viên, trên cơ sở cụ thể hoá các quy chế, quy định hiện hành, phù hợp và phát huy được các đặc trưng của khoa học xã hội nhân văn; Hình thành một thái độ, lối sống đúng đắn, chuẩn mực giữa con người với khoa học và môi trường, giữa con người với con người và xã hội, khuyếch tán thái độ, lối sống văn hoá đó ra phạm vi cộng đồng. Từ đó khẳng định bản sắc văn hoá ĐHKHXH-NV trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay.

Thứ năm, đẩy mạnh công tác thi đua-khen thưởng, có kế hoạch chỉ tiêu phấn đấu các danh hiệu thi đua khen thưởng cho từng năm và đăng ký danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới cho Nhà trường vào năm 2017.


Sinh viên Trường ĐH KHXH&NV luôn tiên phong trong các hoạt động xã hội. Ảnh: Thành Đoàn TP. HCM

Thứ sáu, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền quảng bá (PR), hình thành các Ban liên lạc Cựu sinh viên, Cựu giáo chức để tuyên truyền vận động các nguồn tài trợ đóng góp của các cựu sinh viên, cựu giáo chức, các đối tác, các tổ chức, đơn vị, cơ quan, các mạnh thường quân trong và ngoài nước cho các chương trình hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm hình thành và phát triển của Nhà trường (1957 – 2017).


Nghi thức trao cờ truyền thống tại Lễ khai giảng năm học 2012 - 2013. Ảnh tư liệu

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường giao cho Ban Thường vụ Đảng uỷ lãnh đạo, Ban Giám hiệu Trường tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, đảm bảo các yêu cầu sau: Gắn chặt các hoạt động hướng kỷ niệm 60 năm hình thành và phát triển của Nhà trường với việc triển khai thực hiện các nội dung, mục tiêu của Kế hoạch chiến lược của Nhà trường giai đoạn 2011 – 2015; Tổ chức khoa học, chặt chẽ, chu đáo, chọn đúng người giao đúng việc; đầu tư tương xứng, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, lâu bền; Kết quả của các chương trình hoạt động phải tạo ra sự chuyển biến rõ nét, mang dấu ấn chiều sâu văn hoá, thể hiện được những giá trị cốt lõi, những đặc trưng độc đáo của Trường ĐH KHXH&NV; có tác động tích cực đến cán bộ, viên chức, giảng viên, học viên, sinh viên của Nhà trường để phát triển các giá trị của Nhà trường trong thời kỳ mới.
Văn phòng Đảng uỷ

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.