Quyết định Thành lập Văn phòng Ban liên lạc Cựu sinh viên Trường

Ngày 04 tháng 4 năm 2019, Hiệu Trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM đã ban hành quyết định số 329/QĐ-XHNV-TCCB về việc Thành ljaap Văn phòng Ban liên lạc Cựu sinh viên thuộc phòng Truyền thông và Quan hệ Doanh nghiệp. 
Văn phòng là nơi làm việc của Ban liên lạc Cựu sinh viên Trường, các Khoa/ Bộ môn; nơi đón tiếp Cựu sinh viên về thăm và liên hệ công tác cũng như tổ chức các hoạt động kết nối cựu sinh viên với Nhà Trường.

                            

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.