• * Phòng Công tác sinh viên
    Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp.HCM

    - Cơ sở Đinh Tiên Hoàng: Phòng B.002, Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM
    ĐT: (08) 38293828 – 111 (Ông Bùi Phan Khánh – Phó trưởng phòng CTSV)
    -Email: cuusinhvien@hcmussh.edu.vn

    * Ban liên lạc Cựu sinh viên