• * Văn phòng Ban liên lạc Cựu sinh viên Trường:


    - Phòng B.011, Trường ĐH KHXH&NV, Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM.
      ĐT: (08) 38293828 – 177  - Email: cuusinhvien@hcmussh.edu.vn


    - Trưởng Văn phòng:        ThS. Trần Nam - Email: trannam@hcmussh.edu.vn

    - Phó Trưởng Văn phòng:  ThS. Võ Bình Nguyên - Email: vbnguyen@hcmussh.edu.vn

    - Thư ký Văn phòng: Ô. Nguyễn Thành Đăng Khoa - Email: dangkhoa@hcmussh.edu.vn