• Phiếu đăng ký sinh hoạt của Cựu Sinh viên Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM

    Văn phòng Ban Liên lạc Cựu Sinh viên trường xin mời các anh chị Cựu Sinh viên có nhu cầu tổ chức họp mặt, thăm Trường thì vui lòng điền đầy đủ thông tin vào phiếu đăng ký. Sau khi tiếp nhận, Văn phòng Ban Liên lạc sẽ hỗ trợ các anh, chị trong việc thực hiện thủ tục đăng ký với các bộ phận có liên quan trong Nhà trường.